Vitajte na stránke obce Hokovce

 Milý návštevník, vítame Vás na internetovej stránke obce Hokovce. Ďakujeme, že ste navštívili stránky našej malej, skoro tisícročnej obce, ktorá sa nachádza v susedstve známeho kúpeľného mesta Dudince.


 Pokiaľ Vás informácie a fotografie na týchto stránkach zaujali a radi by ste lepšie spoznali obec Hokovce, neváhajte a navštívte nás. Radi Vás u nás privítame.

S pozdravom

Juraj Kis
starosta obce

Oznamy a správy:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 5. marca 2016


Právo voliť


 Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

 Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce : obec.hokovce@stonline.sk

ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.pdf

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča.dcox

Tájékoztató a választópolgár részére

Tájékoztató a választópolgár részére.docx